Όροι χήρσης

Αυτή είναι μια Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Influ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Influ ΙΚΕ, εμείς, εμάς, ή μας), μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με ΑΦΜ 801656480, με έδρα τη διεύθυνση Εδμόνδου Ροστάν 9 ΤΚ 54641, Θεσσαλονίκη. Η παρούσα Σύμβαση διέπει την πρόσβασή σας και τη χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών, αναφορών, εγγράφων, προϊόντων, οποιουδήποτε περιεχομένου, οποιασδήποτε εφαρμογής (η Εφαρμογή) και ηλεκτρονικών υπηρεσιών (που αναφέρονται συλλογικά ως Υπηρεσίες) που διαθέτουμε μέσω της ιστοσελίδας μας που βρίσκεται στη διεύθυνση www.influ.gr (η Ιστοσελίδα). Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά τη Σύμβαση.

Αποδοχή της σύμβασης

Όλοι οι όροι της Σύμβασης ισχύουν χωρίς να επιτρέπεται να τροποποηθούν από εσάς και αποτελούν συνολικά νομικά δεσμευτικούς όρους ανάμεσα σε εσάς και την Influ ΙΚΕ. Με τη χρήση ή την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες ή/και τις Υπηρεσίες ή με τη συμφωνία με τους Όρους, όπου σας παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 16 ετών και ότι κατανοείτε και συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες Όρους, είτε για λογαριασμό σας είτε για λογαριασμό της εταιρείας, επιχείρησης ή οργανισμού που εκπροσωπείτε. Εάν δεν κατανοείτε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς ή την Πολιτική Απορρήτου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες (εφαρμογή).

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Κατά καιρούς, η Influ ΙΚΕ μπορεί να αναθεωρεί, να τροποποιεί ή με άλλο τρόπο να αλλάζει τους παρόντες Όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας περιοδικά για αλλαγές. Συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω αλλαγής θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας στους αναθεωρημένους, τροποποιημένους ή άλλως τροποποιημένους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς

Η Influ ΙΚΕ σας παρέχει μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, προσωπική και μη υπεκχωρήσιμη άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής μας (Influ). Κατά συνέπεια, συμφωνείτε ότι δεν θα αναπαράγετε, δεν θα αντιγράψετε, δεν θα πουλήσετε, δεν θα ανταλλάξετε και δεν θα μεταπωλήσετε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν πρέπει να αποκρύπτετε, να τροποποιείτε, να αφαιρείτε ή να διαγράφετε οποιεσδήποτε επισημάνσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που περιέχονται στις Υπηρεσίες. Δεν θα αντιγράφετε, δεν θα τροποποιείτε, δεν θα προσαρμόζετε, δεν θα μεταφράζετε και δεν θα δημιουργείτε με άλλο τρόπο παράγωγα έργα από οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τις Ιστοσελίδες. Εγγυάστε ότι δεν θα επιχειρήσετε ή δεν θα βοηθήσετε άλλους να επιχειρήσουν ή να προβούν σε αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή άλλη προσπάθεια ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού.  Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση και την πρόσβασή σας στις Τοποθεσίες, τις Υπηρεσίες, το Λογισμικό και την Εφαρμογή.

Παροχή των υπηρεσιών

Γνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Influ ΙΚΕ μπορεί να τροποποιήσει, να τερματίσει, να αναστείλει ή να προσαρμόσει με άλλο τρόπο οποιαδήποτε και όλες τις λειτουργίες των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εάν η Influ ΙΚΕ απενεργοποιήσει την πρόσβαση στο λογαριασμό σας λόγω μη πληρωμής ή άλλης ουσιώδους παραβίασης των Όρων, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, στα στοιχεία του λογαριασμού σας ή σε οποιαδήποτε αρχεία ή άλλο περιεχόμενο που περιέχεται στο λογαριασμό σας.

Λογαριασμοί, Κωδικοί πρόσβασης και Ασφάλεια

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, απαιτείται να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην εφαρμογή Influ (ο Λογαριασμός) και να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες, όπως ενδεικτικά το όνομά σας, την επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την πιστωτική κάρτα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες εγγραφής που δίνετε στην Influ ΙΚΕ ή στην εφαρμογή Influ App θα είναι πάντα ακριβείς, σωστές και ενημερωμένες. Είστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός ασφαλούς κωδικού πρόσβασης και την προστασία του Λογαριασμού από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Θα θεωρείστε υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Λογαριασμού σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο Λογαριασμό σας ή μέσω αυτού. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε την Influ ΙΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η Influ ΙΚΕ μπορεί κατά καιρούς να εισέρχεται στον Λογαριασμό σας για να σας παράσχει βοήθεια σε τεχνικά θέματα ή θέματα χρέωσης ή για να διατηρήσει ή να βελτιώσει τις Υπηρεσίες.

Υπηρεσίες με χρέωση

Ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας, της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών συνεπάγονται χρεώσεις ή τέλη. Όλες οι χρεώσεις και τα τέλη παρατίθενται σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο. Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις ισχύουσες χρεώσεις και τέλη που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα τμήματα των Υπηρεσιών που συνδέονται με χρεώσεις και τέλη, πρέπει να παρέχετε τα αιτούμενα στοιχεία και να ακολουθήσετε τις ισχύουσες διαδικασίες χρέωσης. Οι διαδικασίες χρέωσης μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Παρέχοντας μια μέθοδο πληρωμής, δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο πληρωμής που παρέχετε και ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι αληθείς και ακριβείς. Οι λογαριασμοί Influ (app) χρεώνονται εκ των προτέρων σε μηνιαία ή ετήσια βάση και οι χρεώσεις δεν επιστρέφονται. Δεν θα υπάρχουν επιστροφές ή πιστώσεις για μερική χρήση, επιστροφές για αναβάθμιση/υποβάθμιση ή επιστροφές για μήνες που δεν χρησιμοποιήθηκαν με ενεργό λογαριασμό. Προκειμένου να αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα, δεν θα γίνονται εξαιρέσεις. Η υποβάθμιση της Υπηρεσίας σας μπορεί να προκαλέσει απώλεια περιεχομένου, λειτουργιών ή χωρητικότητας του λογαριασμού σας. Η Influ ΙΚΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την απώλεια αυτή. Η Influ ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες λόγω μη πληρωμής.

Περιεχόμενο

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα/περιεχόμενο που συλλέγονται και εμφανίζονται από τη χρήση της Υπηρεσίας αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι τα εν λόγω δεδομένα/περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι πλήρη και ότι η ανάλυση των δεδομένων/περιεχομένου βασίζεται σε όσα παρέχουν τρίτες πηγές δεδομένων στην Influ (App). Τα δεδομένα/περιεχόμενο βασίζονται σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα/περιεχόμενο και η Influ (App) δεν επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων/περιεχομένου που παρέχονται από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων/περιεχομένου εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται ρητά στο παρόν. Επιπλέον, τα δεδομένα/περιεχόμενο που συλλέγονται και προβάλλονται ενδέχεται να απαιτούν πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων και τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να εμποδίσουν την Influ (App) να παράγει τέτοια δεδομένα/περιεχόμενο. Επιπλέον, οι κυβερνητικοί κανονισμοί ή/και η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους ενδέχεται να εμποδίζουν την Influ (App) να χρησιμοποιεί ορισμένα δεδομένα/περιεχόμενο ή να σας τα παρέχει. Συμφωνείτε ότι θα πρέπει να αξιολογήσετε και να αναλάβετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εμπιστοσύνης στην ακρίβεια, την πληρότητα ή την ακεραιότητα των εν λόγω Υπηρεσιών. Με τη χρήση των Ιστοσελίδων και των Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι διαθέτετε τέτοιες γνώσεις και εμπειρία σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα, ώστε να είστε σε θέση να αξιολογήσετε τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους των πληροφοριών που διατίθενται στις Ιστοσελίδες και τις Υπηρεσίες και να κάνετε αποτελεσματική χρήση των Υπηρεσιών που παρέχονται από την Influ ΙΚΕ ως αναλυτικό εργαλείο. Αναγνωρίζετε ότι οι Υπηρεσίες τίθενται στη διάθεσή σας χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Με τη χρήση των Υπηρεσιών κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια και με δική σας ευθύνη. Οι Ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλες τοποθεσίες στο Διαδίκτυο, οι οποίες ανήκουν και τις διαχειρίζονται τρίτοι πωλητές και άλλα τρίτα μέρη (οι Εξωτερικές Ιστοσελίδες). Αναγνωρίζετε ότι η Influ ΙΚΕ δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα ή το υλικό που βρίσκεται σε ή μέσω οποιωνδήποτε Εξωτερικών Ιστοσελίδων. Αναγνωρίζετε ότι με την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες ενδέχεται να έρθετε σε επαφή με περιεχόμενο που θεωρείτε επιβλαβές, προσβλητικό, απειλητικό, άσεμνο ή αποδοκιμαστέο και αναγνωρίζετε ότι η Influ ΙΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας για το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρητής γλώσσας και άλλου δυνητικά προσβλητικού υλικού.

Περιορισμοί

Δεν πρέπει να δημιουργείτε πολλαπλούς λογαριασμούς για ενοχλητικούς ή καταχρηστικούς σκοπούς ή με επικαλυπτόμενες περιπτώσεις χρήσης. Η μαζική δημιουργία λογαριασμών μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή όλων των σχετικών λογαριασμών. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων χρήσης αποτελεί αιτία μόνιμης αναστολής όλων των λογαριασμών.

Ακύρωση ή Καταγγελία

Μπορείτε να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς λόγο. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι με την ακύρωση των Υπηρεσιών: i) ενδέχεται να μην λάβετε επιστροφή χρημάτων, ii) ενδέχεται να υποχρεωθείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο λογαριασμό χρέωσης μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης, iii) ενδέχεται να χάσετε την πρόσβαση και τη χρήση του Λογαριασμού σας και οποιωνδήποτε Υπηρεσιών και περιεχομένου που περιέχονται σε αυτόν.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Influ ΙΚΕ μπορεί να καταγγείλει το Λογαριασμό σας για σπουδαίο λόγο με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Η αιτία για την καταγγελία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παράβαση ή παραβίαση των Όρων, τη μερική ή πλήρη διακοπή των Υπηρεσιών και/ή της Ιστοσελίδας, παρατεταμένες περιόδους αδράνειας στο Λογαριασμό σας, αίτημα εκ του νόμου και τη μη καταβολή τελών ή χρεώσεων που οφείλετε στην Influ ΙΚΕ.

Η ακύρωση ή ο τερματισμός του Λογαριασμού σας θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διακοπή της πρόσβασης στις Υπηρεσίες και τη διαγραφή του Λογαριασμού σας και όλων των Υπηρεσιών και του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν. Όλες οι καταγγελίες είναι στη διακριτική ευχέρεια της Influ ΙΚΕ, και συμφωνείτε ότι η Influ ΙΚΕ δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα της καταγγελίας του Λογαριασμού..

Δικαιώματα ιδιοκτησίας

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Ιστοσελίδες και οι Υπηρεσίες αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Influ ΙΚΕ και, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, η Influ ΙΚΕ δεν σας παραχωρεί κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα σε αυτές. Συμφωνείτε να μην αφαιρείτε, να μην αποκρύπτετε ή να μην τροποποιείτε οποιεσδήποτε επισημάνσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των επισημάνσεων περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων) που ενδέχεται να είναι επικολλημένες ή να περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Η Influ ΙΚΕ κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για τον Ιστότοπο ως σύνθεση και για όλες τις Υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες από τον Ιστότοπο ή την εφαρμογή Influ. Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή Influ, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, συλλογές δεδομένων και λογισμικό, αποτελεί ιδιοκτησία της Influ ΙΚΕ, των προμηθευτών περιεχομένου της και άλλων τρίτων μερών και προστατεύεται από διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε σήματα τρίτων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή/και στις Υπηρεσίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Αναγνωρίζετε περαιτέρω ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές και ότι δεν θα αποκαλύψετε τις πληροφορίες αυτές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Influ ΙΚΕ.


Απόρρητο

Η Influ ΙΚΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η INFLU ΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΑΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ INFLU, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”, ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗ ΟΥΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η INFLU ΙΚΕ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ i) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ: ii) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ Ή ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ iii) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΚΑΙ iv) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ Ή ΘΑ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΊΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η INFLU ΙΚΕ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΟΥΤΕ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ INFLU ΙΚΕ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ INFLU ΙΚΕ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, Η INFLU ΙΚΕ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουνίου 2023